Aktualności

Klasa III b szkoły podstawowej już od pierwszej klasy realizuje innowację pedagogiczną o nazwie „Klasa artystyczna”. Dzięki dodatkowym zajęciom artystycznym uczniowie poznali coraz więcej różnorodnych technik plastycznych oraz materiałów, które prawidłowo potrafią już dopasować podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych.
W myśl słów „Wszystko doskonałe dojrzewa powoli”, które powiedział amerykański pisarz Hill Napoleon, umiejętności artystyczne uczniów kl. III b również wzrastają i są coraz doskonalsze. Chętnie wykazują się własną pomysłowością oraz wzmożoną chęcią podejmowania dodatkowych prac. Uczniowie wraz z wychowawcą systematycznie dbają o wystrój sali lekcyjnej, liczniej i owocniej uczestniczą w wielu konkursach artystycznych: recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Dla podtrzymania tradycji rodzinnych wykonują ciekawe upominki – niespodzianki dla swoich najbliższych, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka wykonali piękne, przestrzenne laurki, które wspólnie z wychowawcą wysłali na poczcie. Uczniowie bardzo lubią wykonywać prace indywidualne, jak też zbiorowo tworzyć wspólne dzieło. Poniższe zdjęcia prezentują podejmowane działania uczniów oraz ich ciekawe, pomysłowe i piękne prace, które przynoszą radość dzieciom, rodzicom i wychowawcy klasy – p. Lucynie Kołpie.