Aktualności

31 marca odbył się II etap Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania dla klas II i III szkół podstawowych pod hasłem „Czytaj z radością- słuchaj z przyjemnością”. Inicjatorem i organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli.

Konkurs odbywał się w II etapach szkolnym i międzyszkolnym .Etap szkolny przeprowadzony został w szkołach natomiast etap międzyszkolny odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, która współorganizowała  z nasza szkołą ten konkurs.

         Każdy uczestnik musiał przeczytać przed komisją konkursową fragment dowolnie wybranej baśni H. CH. Andersena lub CH. Perrault’a oraz wylosowany wiersz J. Tuwima lub J. Brzechwy.

Jury konkursowe oceniało technikę czytania: interpunkcję, dykcję, artykulację głosek, płynność czytania, tempo czytania oraz środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulację głosem,
różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimikę. Ważna była również „ Intuicja artystyczna”, czyli postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.  Każdy z uczestników mógł otrzymać dodatkowe punkty za artystyczne środki na przykład stroje zgodne z treścią wybranej baśni, rekwizyty, charakteryzację oraz nieprzekroczenie czasu czytanego tekstu.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach i charakteryzacjach.

Na wyniki musimy jeszcze troszkę poczekać.

Zapraszamy wszystkich uczestników na rozstrzygniecie Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania „ Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością” w czwartek 6 kwietnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 16.00. Laureaci zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi.