Aktualności

Uczennice klasy V a: Gabriela Bielecka, Zofia Mroczek i Kamila Zeliaś w grudniu wzięły udział w międzyszkolnym konkursie literackim dla uczniów klas IV – VI zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 w Stalowej Woli. Odbył się on pod hasłem: „Najpiękniejszy wiersz o przyjaźni lub integracji”, a jego celem było propagowanie idei integracji, przyjaźni, pomocy drugiej osobie, tolerancji i akceptacji.
Do udziału w konkursie zostali przygotowani przez p. Barbarę Tyrałę – Klimczak.