Aktualności

Międzyszkolny Konkurs Czytania ” Czytaj z radością-słuchaj z przyjemnością” jest organizowany przez nasza szkołę i Miejską Bibliotekę Publiczną im. M.Wańkowicza.

14 marca odbędą się eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania
„Czytaj z radością – słuchaj z przyjemnością”
organizowanego przez szkolną bibliotekę wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.

 

Do etapu szkolnego mogą przystąpić wszyscy  chętni uczniowie szkoły z klas II-III.  
Czterech najlepszych laureatów ( 2 z klas II i II z klas III ) kwalifikuje się do etapu międzyszkolnego.

W ramach konkursowej prezentacji w etapie szkolnym  uczestnik zobowiązany jest do przeczytania fragmentu dowolnie wybranej baśni Hansa Christiana Andersena  lub Charlesa Perrault’a (czas czytania do 2 min) i przeczytania wylosowanego tekstu Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. Każdy przystępując do czytania podaje nazwisko i imię autora oraz tytuł utworu.

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniać wg następujących kryteriów:

technika czytania: interpunkcja, dykcja, artykulacja głosek, płynność czytania, tempo czytania (0-5 pkt)

środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, różnicowanie czytanie dialogów, akcent zdaniowy, mimika  (0-5 pkt)

tzw. „intuicja artystyczna” : postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą (0-4 pkt)

Dodatkowo każdy uczestnik może otrzymać do 5 pkt za artystyczne środki (np. stroje zgodne z treścią wybranej baśni) oraz nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu.

Laureaci zostaną wyłonieni po podliczeniu punktów za obydwa występy i czterech najlepszych będzie reprezentować naszą szkołę w etapie międzyszkolnym. Pozostali wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zapisy na eliminacje szkolne do 4 marca w bibliotece szkolnej