Aktualności

16 maja w auli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli odbył się finałowy etap XV edycji Powiatowego Konkursu „Młody Matematyk”. Jego organizatorami byli Gimnazjum nr 6 oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Stalowej Woli.  „Młody Matematyk” wpisał się już w historię naszej szkoły, która była jego pomysłodawcą, od 15 lat jest organizatorem, a przez ostatnie lata – współorganizatorem. Po raz trzeci odbył się w gościnnych murach Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Podsumowanie konkursu prowadziła dyrektor naszej szkoły pani Lucyna Żminda.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 39 uczniów reprezentujących klasy I i II z 13 gimnazjów powiatu stalowowolskiego. Pisali oni test, na który składały się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte, na ich rozwiązanie mieli 60 minut.

Zwycięzcami zostali:

Laureat:  Hubert Krawiec – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turbi

Finaliści: Maciej Gargała, Natalia Frączek, Natalia Popek, Michał Dul, Bartosz Maziarz, Robert Klich, Katarzyna Proszek, Krzysztof Noworyta, Mateusz Mazur, Sebastian Szewczyk, Wiktor Kuziora.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy, listy gratulacyjne  i pamiątkowe długopisy, a laureat i finaliści  – nagrody, które wręczyli ich fundatorzy oraz przedstawiciele organizatorów w osobach pani dyrektor Lucyny Żmindy i dr. Andrzeja Chmielowca.

Prestiżu i znaczenia konkursowi dodały osoby i instytucje,  które objęły nad nim honorowy patronat, a zarazem były fundatorami nagród:

Prezydent Miasta Stalowej Woli – p. Lucjusz Nadbereżny

Starosta Stalowowolski – p. Janusz Zarzeczny

Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – dr hab. inż. Aleksander Mazurkow

Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli – p. Stanisław Kłapeć.

Dużo pracy i trudu w zorganizowanie tegorocznego konkursu włożyli: p. Anna Kawalec – koordynator przedsięwzięcia oraz dr Andrzej Chmielowiec – prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Mechaniczno – Technologicznego.

Konkurs odgrywa ważną rolę w popularyzacji „królowej nauk”, w rozbudzaniu wśród uczniów zainteresowania tą dziedziną wiedzy oraz w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień matematycznych.