Szkoła Promująca Zdrowie

„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz.. „  /Jan Kochanowski/

 

Szkoła Podstawowa nr 9 – promująca zdrowie

Od 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli posiada Wojewódzki Certyfikat Zdrowia.

Pragniemy, aby nasza szkoła była  miejscem w którym ludzie uczą się pracują i bawią oraz miejscem gdzie cała społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia.

Głównym celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej, przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia.

 

Koncepcja SzPZ

Zgodnie z koncepcją programu, Szkoła Promująca Zdrowie jest placówką, w której systematycznie i planowo tworzy się środowisko, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Tworzenie takiego środowiska odbywa się poprzez integrację wszystkich obszarów życia szkoły: uczniów, pracowników, rodziców, środowisko lokalne w ramach tzw. 4 Standardów Szkoły Promującej Zdrowie: 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej 
w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.