Aktualności

Zestaw podręczników dla klasy IV szkoły podstawowej
na rok szkolny 2016/2017

 

*** Uczniowie klas IV otrzymują w szkole bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i zestawy edukacyjne we wrześniu!!!

*** Zakup podręcznika i ćwiczeń do religii dla klasy IV –we własnym zakresie!!!

 

UWAGA!!! DOTACJA MEN na podręczniki, ćwiczenia  i materiały edukacyjne –  dystrybucja w szkole we wrześniu

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

uwagi:

 

język polski

”Słowa na start !” kl. 4, cz.1

– kształcenia literackie  

 

”Słowa na start!”  kl. 4, cz.2.

 – kształcenie językowe.

 

 

„Słowa na start! ” , kl.4 – zeszyt ćwiczeń do języka polskiego.

 

 

M. Derlukiewicz

 

 

A. Gorzałczyńska- Mróz,

D. Chwastniewska,

D. Różek

 

A. Klimowicz, K. Brząkalik

 

Wyd. Nowa Era

 

historia

i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy  IV.

 

G. Wojciechowski

 

 

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

język angielski

„Steps  Forward 1”.Student’s Book

 

 

 

T.Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak

 

Wyd. Oxford University Press

 

 

 

 

 

 

matematyka

Matematyka z plusem 4.

 

 

 

Ćwiczenia:

– Matematyka z plusem 4. Arytmetyka. Wersja B.

 

 

– Matematyka z plusem 4. Geometria. Wersja B.

Podręcznik:

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

 

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

 

 

 

P. Zarzycki

 

Wyd. GWO

 

przyroda

„ Tajemnice przyrody”- Podręcznik do przyrody do klasy 4 szkoły podstawowej.

 

 „Tajemnice przyrody”  – Zeszyty ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Cz. 1, 2

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J.Stawarz

 

 

 

J.Golonka, U. Moździerz, J. Stawarz

 

 

Wyd. Nowa Era

 

zajęcia techniczne

Bez podręcznika

__________________________

 

religia

„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

ks. St. Łabendowicz

 

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

ZAKUP WE WŁASNYM ZARESIE!!!

zajęcia komputerowe

Bez podręcznika

___________________________

 

plastyka 

„Do Dzieła” – podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej.

J. Lukas, K.Onak

 

Wyd. Nowa Era

 

muzyka

„I gra  muzyka” podręcznik do muzyki dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M.Gromek,

G. Kilbach

 

Wyd. Nowa Era

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy V szkoły podstawowej
na rok szkolny 2016/2017

 

*** Uczniowie klas V otrzymują w szkole bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i zestawy edukacyjne we wrześniu!!!

*** Zakup podręcznika i ćwiczeń do religii dla klasy V –we własnym zakresie!!!

 

UWAGA!!! DOTACJA MEN na podręczniki, ćwiczenia  i materiały edukacyjne –  dystrybucja w szkole we wrześniu

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

uwagi:

język polski

”Słowa na start!”kl.5, cz.1

 – kształcenie literackie

 

 

„Słowa na start!”,kl.5,cz.2.

– kształcenie językowe

 

 

„Słowa na start!”,kl.5 – zeszyt ćwiczeń do języka polskiego

 

 

M. Derlukiewicz

 

 

 

A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz

 

 

praca zbiorowa

 

Wyd. Nowa Era

 

historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy  V.

 

G. Wojciechowski

 

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

język angielski

„Steps  Forward 2”.Student’s Book

 

 

T.Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton

 

Wyd. Oxford University Press

 

 

 

 

matematyka

Matematyka z plusem 5.

 

 

Ćwiczenia:

– Matematyka z plusem 5. Arytmetyka. Wersja B.

 

 

– Matematyka z plusem 5. Geometria. Wersja B.

Podręcznik:

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

 

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

 

 

P. Zarzycki

 

Wyd. GWO

 

przyroda

„ Tajemnice przyrody”- Podręcznik do przyrody do klasy 5 szkoły podstawowej.

 

 „Tajemnice przyrody”  – zeszyt ćwiczeń, klasa 5 .część 1

 

„Tajemnice przyrody”  – zeszyt ćwiczeń, klasa 5 .część 2

J. Ślósarczyk,

R. Kozik, F.Szlajfer

 

 

J.Golonko, U. Moździerz,

D. Marszał

 

D. Marszał, T.Paczkowska, J.Stawarz

 

Wyd. Nowa Era

 

 

zajęcia techniczne

Bez podręcznika

__________________________

 

religia

„ Wierzę w Boga” – podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

ks. St. Łabendowicz

 

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

ZAKUP WE WŁASNYM ZARESIE!!!

zajęcia komputerowe

Bez podręcznika

___________________________

 

plastyka 

„Do Dzieła” – podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej.

J. Lukas, K.Onak

 

Wyd. Nowa Era

 

muzyka

„I gra  muzyka” podręcznik do muzyki dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M.Gromek,

G. Kilbach

 

Wyd. Nowa Era

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

__________________________

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VI szkoły podstawowej
na rok szkolny 2016/2017

 

         *** UWAGA: Zakup podręczników i ćwiczeń we własnym zakresie!!!

 

przedmiot

nazwa podręcznika

autor podręcznika/ wydawnictwo

uwagi:

język polski

„Słowa na start”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego  w klasie VI.

 

„Słowa na start”. Podręcznik do kształcenia językowego w klasie VI cz.I i II.

 

 

M. Derlukiewicz

 

 

 

A. Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

 

Wyd. Nowa Era

 

historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy  VI.

 

„Wczoraj i dziś” Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I i II

 

G. Wojciechowski

 

 

 

T. Maćkowski

 

 

 

Wyd. Nowa Era

 

język angielski

„Steps in English 3 Student’s Book”

 

„Steps in English 3 – Workbook”

(zeszyt ćwiczeń)

T.Falla, P. Davies, E.Palczak,

P. Shipton

 

S. Wheeldon, P. Shipton

 

 

Wyd.Oxford University Press

 

matematyka

Matematyka 6. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

 

Zeszyty ćwiczeń:

– Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Cz.1,2

 

– Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

Podręcznik:

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

 

 

Z. Bolałek, A. Demby,

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

A. Sokołowska, P. Zarzycki

 

M.Dobrowolska, M. Jucewicz,

P. Zarzycki

 

Wyd. GWO

 

przyroda

„Tajemnice przyrody” –

Podręcznik dla klasy 6 szkoły

podstawowej

 

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń, klasa 6, cz.1

 

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń, klasa 6, cz.2

 

J. Stawarz, F. Szlajfer,

H. Kowalczyk

 

D.Marszał, M.  Mochnacz,,

J. Stawarz

 

 

D. Marszał, M. Mańska

M. Marko-Worłowska,J. Stawarz,

 

Wyd. Nowa Era

 

zajęcia techniczne

Bez podręcznika

__________________________

 

religia

„ Wierzę w Kościół” – podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

ks. St. Łabendowicz

 

Wyd. Diecezjalne Sandomierz

 

zajęcia komputerowe

Bez podręcznika

___________________________

 

plastyka 

„Plastyka 4-6” podręcznik do szkoły podstawowej z ćwiczeniami.

S. Stopczyk, J. Chołaścińska,

B. Neubart

 

Wyd. WSiP

 

muzyka

„I gra  muzyka” podręcznik do muzyki dla klasy 4-6 szkoły podstawowej.

M. Gromek,

G. Kilbach

 

Wyd. Nowa Era

 

wychowanie do życia w rodzinie

Bez podręcznika

__________________________