Aktualności

Dnia 21 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VII i gimnazjum. Akademię prowadziły: p. Małgorzata Szczoczarz oraz uczennice klasy IIIa gimnazjum Wiktoria Lewandowska i Anna Stelmach. Obecni byli: Panie Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice, uczniowie, a także pracownicy szkoły. Akademia rozpoczęła się uroczystym powitaniem, po czym na część oficjalną wprowadzony został sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn państwowy. Pani dyrektor Lucyna Żminda wygłosiła przemówienie oraz wręczyła uczniom dyplomy, nagrody książkowe, puchary,    a także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się           w nauce. Dyplomy i nagrody dzieci oraz młodzież otrzymali za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, za wysoką frekwencję, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, osiągnięcia sportowe i pracę na rzecz szkoły,    a trzecioklasistom wręczono dyplomy absolwenta. Wpisali się oni do Księgi Absolwentów, natomiast osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce złożyły swój podpis w Złotej Księdze Absolwentów. Rada Rodziców nagrodziła uczennice, które na koniec roku uzyskały najwyższą średnią ocen. W szkole podstawowej jest to Maria Chmielowiec     z klasy Va – średnia 5,82, a w gimnazjum Natalia Zychowicz z klasy IIa – średnia 5,60. Przedstawiciel Rady Rodziców p. Andrzej Kochan wręczył im bony zakupowe o wartości 250 zł do zrealizowania w galerii „Vivo!”. Pani dyrektor przedstawiła zebranym Susan Bakalarczyk, która uczy się w szkole w Stanach Zjednoczonych, a ponadto po polsku uczy się w domu z pomocą rodziców. Susan zdała w naszej szkole egzaminy kończące czwartą klasę z bardzo dobrym wynikiem i otrzymała od pani dyrektor upominek książkowy.

 Po części oficjalnej wyprowadzony został sztandar i rozpoczęła się część artystyczna. Dziewczęta z klasy IIIa gimnazjum wygłosiły przemówienie pożegnalne, dziękując nauczycielom za wkład pracy, poświęcenie, a także troskę podczas wszystkich lat szkolnych. Ponadto uczniowie tej klasy wręczyli nauczycielom dyplomy uznania. Uczennice klas IIa oraz IIb gimnazjum Milena Tofilska i Natalia Małek pożegnały swoich starszych kolegów, dedykując im życzenia na dalszą drogę życiową oraz edukacyjną, a także wręczyły drobne upominki. Życzenia trzecioklasistom oraz pozostałym uczniom złożyła przedstawicielka Rady Rodziców p. Anna Szymańska, podziękowała też Paniom Dyrektor i wszystkim nauczycielom za ich pracę, a rodzicom za wsparcie. Pogratulowała uczniom odnoszącym różnorodne sukcesy, które rozsławiają imię naszej szkoły nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w województwie, a nawet    w Polsce. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Lucyna Żminda, która podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości, a uczniom i nauczycielom życzyła bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Wydarzenie umilił występ uczniów: Emilii Szczęch, Aleksandry Paruch, Bartosza Sojeckiego z klasy IVa, a także Marii Jarosz oraz Nikoli Sałach z klasy VIb, którzy zaprezentowali piosenki: „Ale to już było” oraz „Wakacje”.

Nauczyciele koordynujący przygotowania do akademii: p. Marta Woszczyna, p. Dorota Bednarz oraz p. Katarzyna Dąbrowska. Efektowną dekorację wykonała p. Aneta Biszczak. Nad sprzętem nagłaśniającym po raz ostatni czuwali Jakub Nowak i Kacper Jarosz.

 

Zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VII i gimnazjum

 

 

Zdjęcia: zakończenie roku szkolnego klas „0” oraz I-III – 22 czerwca 2018