Aktualności

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +

All THE WORLD IS A STAGE” W LATACH 2020 – 2022

 

Drugi termin wyjazdu do Rumunii dla 4 uczniów + 2 nauczycieli planowany jest  w dniach 7.02.2022 – 11.02.2022r. 

 

  1. Do rekrutacji na wyjazd mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII (grupa docelowa projektu).
  2. Uczniowie biorący udział w wyjeździe powinni posiadać minimum ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz opanować znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  3. Wymagana jest deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce (nie dotyczy czasu pandemii).
  4. Wybór uczestnika wyjazdu podejmowany jest na podstawie:

– zaangażowania i aktywności w realizowaniu zadań projektowych,

– zaangażowania w rozwijanie umiejętności językowych, w tym udział w konkursach lub zajęciach dodatkowych z języka angielskiego,

– współpracy przy organizacji wydarzeń na poziomie europejskim realizowanych przez szkołę (np. Erasmus#Run, Europejski Dzień Języków Obcych, Codeweek),

– mile widziane osobiste predyspozycje kandydatów, które będą przydatne podczas pobytu za granicą: komunikatywność, otwartość i poszanowanie partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

PROCES REKRUTACJI:

  1. Wyboru uczestników wyjazdu dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 2 nauczycieli, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
  2. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listu rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez udokumentowanej poważnej przyczyny, poniesione koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
  3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym będą mieli uczniowie, którzy wraz z rodzicami podjęli stosowne kroki w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia COVID-19, oraz uczniowie, którzy dotychczas nie brali udziału w wyjeździe zagranicznym.

 

Komisja Rekrutacyjna: p. Anna Dymowska, p. Joanna Szarama, p. Małgorzata Turek