Aktualności

Zakończenie roku szkolnego  klas I-III i oddziału przedszkolnego

24 czerwca 2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej zakończyły rok nauki. Po mszy św. wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję oraz za trud i wysiłek włożony w naukę. 

Krótką część artystyczną przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas trzecich.

Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za pracę na rzecz szkoły oraz życzyła wszystkim zebranym bezpiecznych i wspaniałych wakacji. Po apelu wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa.

Zakończenie roku szkolnego  klas IV-VII

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

23 czerwca w RDK  „Sokół” odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy VIII a i VIII b. Na początku tej uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru PSP 9 uczniom z klasy VII. Ważnym i wyczekiwanym przez absolwentów momentem uroczystości było wręczenie dyplomów i świadectw. Ukończenia szkoły i osiągnięcia wspaniałych wyników gratulowali uczniom pani dyrektor Lucyna Żminda i wychowawcy.

Po części oficjalnej nastąpiła część mniej oficjalna, ale bardzo wzruszająca. Uczennice z klas 7 zwróciły się do swoich starszych kolegów z serdecznymi słowami pożegnania. Następnie zabrali głos ósmoklasiści, którzy podziękowali nauczycielom, pani dyrektor i szczególnie paniom wychowawczyniom za wspólnie spędzony czas, za trud włożony w edukację oraz wychowanie, za cierpliwość, sympatię i wsparcie.  Na koniec absolwenci zaprezentowali galerię zdjęć, przedstawiających wiele wspólnych pięknych chwil z ich szkolnego życia.