Aktualności

Podkarpacki Kurator Oświaty Rzeszów, 2022-06-24
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
                                     

                                                                                           Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.
                                                                                           Tylko załóż wygodne buty,
                                                                                           bo masz do przejścia całe życie.
                                                                                           św. Jan Paweł II

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!
Za nami rok szkolny 2021/2022. Rok, który, jak mam nadzieję, zapisał się w Waszej
pamięci nie tylko jako czas wytężonej pracy i kolejnych wyzwań, ale wielu bezcennych
doświadczeń i pozytywnych przeżyć, rok wielu mądrych inicjatyw, sukcesów oraz wydarzeń
edukacyjnych. Jestem przekonana, że ten miniony czas, który otrzymaliśmy w darze, pomógł,
cytując św. Jana Pawła II, wzrastać nam wszystkim „w latach i mądrości”.
Uczniom gratuluję szczególnych osiągnięć, wyróżnień i promocji do następnej klasy,
a Absolwentom ukończenia szkoły! Wszystkim Wam życzę odwagi i wiary w siebie,
w stawianiu sobie nowych ambitnych celów niezależnie od dotychczasowych wyników
w szkole, determinacji w ich osiąganiu, niepoddawania się przeciwnościom. Nawet jeśli nie
jest tak, jak sobie wyobrażaliście, to będzie pięknie, mimo wszystko. Tym bardziej dobrze
wykorzystajcie kolejne dni i miesiące, w tym czas zbliżających się wakacji, dla rozwoju
osobistego, a nade wszystko rozeznania własnego powołania do zadań w życiu dorosłym.
A zatem załóżcie wygodne buty, bo macie do przejścia całe życie (JPII)
Nauczycielom i Wychowawcom dziękuję za każde pochylenie się nad dzieckiem, które
Rodzice powierzyli Wam, licząc na pomoc w procesie wychowania i nauczania, za przekazaną
wiedzę, pasję i ciekawość świata oraz wskazanie wartości i zasad potrzebnych w dorosłym
życiu, na których można zbudować własną przyszłość i relacje ze spotkanymi ludźmi.
Rodzicom dziękuję za działania na rzecz społeczności szkolnej, a nade wszystko za współpracę
i troskę o rozwój i wychowanie dzieci.
A ponieważ każdy potrzebuje odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków, radości
z beztroski i obcowania z przyrodą, która „jest dana człowiekowi […] jako przedmiot podziwu
i kontemplacji” (JPII), życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch