Aktualności

Mimo wakacji serdecznie zapraszamy w sierpniu do spędzania wolnego czasu na placu zabaw i boisku szkolnym, od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 09:00 do 11:00 oraz po południu

od 15:30 do 17:30 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Uwaga: dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z boiska szkolnego pod opieką animatorów, zaś dzieci młodsze tylko pod opieką rodziców.