Materiały informacyjne dotyczące reformy edukacji znajdują się na stronach:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ministerstwa Edukacji Narodowej