Ślady świetności miasta na cmentarzu w Rozwadowie

Projekt gimnazjalny w Gimnazjum nr 6 w Stalowej Woli

 Autorzy pracy:
Wiktoria Kolasa
Magdalena Krawiec
Aleksandra Suchora
Aleksandra Szczepańska

pod kierownictwem:
pani Joanny Lubery

konsultacja merytoryczna:
pan Marek Wiatrowicz

projekt uczniowski